Gården Huseby i Lier

Huseby ligger syd i Lier kommune, Buskerud, og ble sannsynligvis ryddet i jernalderen.

Huseby, eller Husaby, ligger på leirblandet sandjord på sletta nordøst for Amtmannssvingen i Lier kommune i Buskerud. Huseby ligger 1200 meter sydøst for den tidligere bompengestasjonen ved E18 gjennom Lier, Kjellstad.

Både landskapet og eiendomsgrensene rundt Huseby har gjennomgått store forandringer de siste århundrer. På Hallvard Vebjørnssons tid skal Huseby nærmest ha ligget i strandkanten, men befinner seg nå om lag 1,2 km unna Drammensfjorden, delvis grunnet landheving og delvis grunnet utfylling av fjorden. Det er også planer om videre utfylling av den aktuelle strandlinja, noe som vil flytte Drammensfjorden ytterligere vekk fra Huseby.

Huseby ligger ved Lierelva, som snirkler seg ned gjennom Lierdalen og ut i Drammensfjorden. Landskapet rundt Huseby er relativt flatt, og elveløpet har opp gjennom årene endret sitt leie. Lierelva blir omtalt som Sør-Norges beste sjøørretelv.

Den opprinnelige gården Linnes oppstod trolig i eldre jernalder (500 f.Kr.-550 e.Kr.).

I yngre jernalder (550-1050 e.Kr.) ble så Linnes delt i tre, hvorav den delen hvor husene lå fikk navnet Huseby.

Navnet Huseby går igjen flere steder i Norge, og kommer av det gammelnorske Hùsabyr, gård med hus.