Hallvard Vebjørnsson

Hallvard Vebjørnsson var sønn av Vebjørn og Thorny på storgården Huseby i Lier. Hallvard skal ha blitt født rundt år 1020, nøyaktig årstall er ukjent.

Legenden skal ha det til at Thorny, Hallvards mor, var enten søskenbarn eller tante til kong Olav den Hellige, som regjerte Norge fra 1015 til 1028.

Videre fortelles det at Hallvard var «farmann», en betegnelse for handelsmann i sagatiden. Han skal blant annet ha fulgt sin far på hans handelsreiser allerede i ung alder.

Lite er kjent om Hallvards liv, kun om hans dramatiske død i 1043 og senere helgenkåring. Det skal engang ha eksistert en saga om Hallvard, men denne skal dessverre ha gått tapt, med unntak av enkelte bruddstykker.