Sankt Hallvard

Hallvard døde i år 1043 mens han forsvarte en gravid trell, og ble siden betraktet som en martyr og helgen.

Motivet overfor er fra Sankt Hallvards brønn på Bragernes torg i Drammen. Brønnen ble innviet den 14. september 1952.
Foto: Knut A. Andersen